Lomaraha - Milloin se maksetaan ja kuka sitä saa?

Lomarahan maksaminen vakiintui käytännöksi, kun Suomessa sai töitä helposti ja työntekijät saattoivat etsiä loman aikana uuden työpaikan. Lomarahalla kannustettiin heitä palaamaan vielä saman työnantajan palvelukseen. Se on edelleen käytössä useilla aloilla ja ylimääräinen raha onkin osa monien suomalaisten lomabudjettia.

Kaikkien kuuluu saada vuosilomaltaan vähintään palkkaa ja siihen kuuluvat luontoisedut. Myös kesätyöntekijät kuuluvat usein vuosilomakorvauksen piiriin, jolloin heillä on oikeus muutamaan palkalliseen lomapäivään tai loma-ajan palkan saamiseen työsuhteen päättyessä. Työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa voidaan sopia loma-ajan palkan lisäksi maksettavasta lomarahasta.

 

Lomaraha on alun perin ollut lomaltapaluuraha

 

Alun perin lomaraha on ollut houkutin, jonka avulla työntekijät on saatu vielä lomankin jälkeen palaamaan töihin samalle työpaikalle. Nykypäivänä tämä ei ole enää ongelma, mutta lomaraha on jäänyt joihinkin työehtosopimuksiin ja osa työnantajista haluaa maksaa sitä mukavana bonuksena. Lomaraha onkin monille kiva ekstra, joka käytetään loman viettoon.

Koska lomaraha on alun perin ollut palkkio työpaikalle palaamisesta, se maksetaan usein samana palkkapäivänä kuin lomaltapaluupäivän palkka. Joskus lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä. Monet työnantajat antavat työntekijöilleen mahdollisuuden vaihtaa lomaraha ylimääräisiksi lomapäiviksi joko osittain tai kokonaan. Lomarahan vaihto lomaksi ei ole subjektiivinen oikeus, vaan siitä on aina sovittava erikseen työnantajan kanssa.

 

kesälomarahat ja niiden maksaminen

 

Lomarahaa maksetaan yhä monilla aloilla

 

Oikeus lomarahaan ei perustu lakiin, joten valitettavasti kaikki eivät ole automaattisesti oikeutettuja siihen. Lomarahaa maksetaan työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työpaikan yleisen käytännön perusteella. Jos et tiedä, kuuluisiko sinun saada lomarahaa, voit tarkistaa asian helposti. Tutustu työssäsi sovellettavaan työehtosopimukseen tai ole yhteydessä ammattiliittoon. Jos työehtosopimuksessa ei ole mainintaa lomarahasta, voit tarkistaa löytyykö sitä työsopimuksestasi tai kysellä kollegoiltasi, saavatko he lomarahaa. Lomarahasta voi aina myös neuvotella työnantajan kanssa.

Lomarahan määrä voi vaihdella riippuen työehtosopimuksesta tai työsopimuksesta, mutta vakiintuneen käytännön mukaan se on yleensä puolet loma-ajan palkasta. Voit tarkistaa lomarahan määrän työehtosopimuksesta tai työsopimuksestasi. Muista, että lomaraha on osa palkkaasi ja näin ollen verotettavaa palkkatuloa. Jos saat lomarahaa, se kannattaa huomioida vuosituloja ja veroprosenttia laskettaessa mätkyjen välttämiseksi.

 

kesälomarahat